Předvařování v rychlovarné konvici

Při přípravě pokrmů na elektrické plotně lze vodu k varu dostat třemi základními způsoby:

 • Studenou vodu přivést k varu v hrnci, kde pak bude další příprava probíhat,
 • vodu přivést k varu v rychlovarné konvici, poté jí přelít do hrnce a na vaření navázat tam,
 • do hrnce nalít teplou vodu z vodovodního rozvodu a přivést jí k varu.

Otázkou je, která z variant je nejefektivnější. Proto jsem provedl jednoduchý test.


V testu jsem neověřoval poslední možnost, neboť by nebyla objektivní – teplá voda v domácích rozvodech (bez ohledu na to, zda je ohřívána vlastními silami nebo vzdáleně v teplárnách) má v různých prostředích různou teplotu (nedosahuje pochopitelně bodu varu), tudíž by součástí pokusu muselo být i zjištění teplot a to nebylo jeho předmětem. Dále tato voda je označována užitkovou, tudíž nevhodnou pro přípravu pokrmů – což je ostatně mnohdy dobře rozpoznatelné na zbarvení i chuti vody – teplá voda je znečištěna rzí z potrubí, bakteriemi, kterým teplota dělá dobře a hlavně u dálkových rozvodů chemikáliemi, která mají právě rzi a bakteriím bránit.

Pohled na domácí laboratoř

Pokus probíhal v domácích podmínkách, přičemž byly použity tyto spotřebiče (na fotografii zleva):

Spotřebič Spotřeba Aktivní plocha
Rychlovarná konvice 2 000 W Topná spirála
Rychlovarná plotna 2 000 W Plotna (průměr 180 mm)
Plotna 1 000 W Plotna (průměr 145 mm)

Pokus se skládal ze tří částí:

 • Ohřátí varné plochy na teplotu bodu varu,
 • uvaření 1 litru studené vody a
 • doba nezbytná k prvnímu projevu změny teploty u studeného spotřebiče.

První dvě části jsou pro klíčové vyhodnocení pokusu nezbytné, třetí je pouze pro zajímavost.

Doba nezbytná k uvedení varné plochy na bod varu vody

Určuje dobu, za kterou je varná plocha (u konvice povrch topné spirály; u plotny povrch dna hrnce) ohřáta na teplotu bodu varu. Měření bylo postavené na nepatrném množství (několik kapek) vody, kterými byla varná plocha postříkána a sledovala doba, za kterou voda vyšumí.

Spotřebič Doba Spotřeba
Rychlovarná konvice 4 s 2,22 Wh
Rychlovarná plotna 83 s 46,11 Wh
Plotna 92 s 25,56 Wh

Graficky vyjádřeno:

Graf Spotřeba k rozehřátí varné plochy na bod varu

Doba nezbytná k uvedení 1 litru vody k varu

Určuje dobu, za kterou je 1l studené vody převeden k bodu varu. U konvice bylo rohodující její samočinné vypnutí, u ploten plný var vody (klokotání – toto nebylo možné změřit přesně, proto jsou výsledky zaokrouhleny na desítky sekund směrem dolů).

Spotřebič Doba Spotřeba
Rychlovarná konvice 162 s 90,0 Wh
Rychlovarná plotna 370 s 205,6 Wh
Plotna 470 s 130,6 Wh

Graficky vyjádřeno:

Graf Spotřeba k rozehřátí varné plochy na bod varu

Doba nezbytná k citelné změně teploty varné plochy

Určuje dobu, za kterou varná plocha po zapnutí studeného spotřebiče začne projevovat zvyšování teploty. Sledováno pouze subjektivně přiloženým hřbetem ruky.

Spotřebič Doba Spotřeba
Rychlovarná konvice 0,5 s 0,277 Wh
Rychlovarná plotna 8 s 4,444 Wh
Plotna 11 s 3,055 Wh

Graficky vyjádřeno:

Graf Spotřeba k rozehřátí varné plochy na bod varu

Zkombinování výsledků

Na samém začátku článku jsem uváděl různé možnosti vaření, přičemž pokusy jsme neověřili druhou variantu, tedy „vodu přivést k varu v rychlovarné konvici, poté jí přelít do hrnce a na vaření navázat tam“.

Z provedených pokusů máme dostatek informací, abychom si dokázali spočítat celkovou spotřebu takového způsobu vaření.

Spotřebu energie pro uvaření 1 litru vody v rychlovarné konvici již známe, 90 Wh. Je třeba uvažovat, že při přelití vody z konvice do hrnce je plotna studená a tak okamžitě po zapnutí nedodává vodě žádnou tepelnou energii (naopak ji odčerpává – nebudeme uvažovat), je tedy třeba započítat ještě dobu nezbytnou, aby se teploty vody a varné plochy spotřebiče vyrovnaly (tj. dosáhly bodu varu).

Spotřebič Spotřeba konvice (pro var) Plotna (pro vyrovnání teplot) Celkem Spotřeba při vaření pouze na plotně Úspora
Rychlovarná plotna 90 Wh 46,11 Wh 136,11 Wh 205,56 Wh 69,45 Wh (33,8 %)
Plotna 90 Wh 25,56 Wh 115,56 Wh 130,56 Wh 15,00 Wh (11,4 %)

Výsledek

Přestože pokus byl proveden výhradně pro prokázání jednoznačných výhod rychlovarných konvic, byla zde konvice v nevýhodě:

 • Při prvním pokusu, kdy se sledovalo u varných ploch jejich dosažení bodu varu, postačovalo, aby se kapky vody vypařovaly v kterémkoliv místě – což u ploten bylo pouze na jejich krajích, zatímco střed plotny byl stále vlažný, takže v praxi i nadále ohřívané látce nedodává plnou tepelnou enegii.
 • Při vaření litru vody nebylo možno přesně u ploten určit přesný okamžik varu vody (tedy srovnatelný okamžik, při kterém konvice samočinně vypne) a proto byly doby odhadnuty a zaokrouhleny na desítky sekund směrem dolů.
 • Nebyly uvažovány ztráty vzniklé vyzařováním energie do okolí, které jsou u kovových ploten a hrnců výrazně vyšší, než u plastových konvic.

Přesto všechno rychlovarná konvice výrazně obhájila své přednosti. Snad Vám to pomůže při rozhodování, který způsob je efektivnější.

4 komentáře u „Předvařování v rychlovarné konvici“

 1. Príma:) Takže jsi si vlastní teorii krásně (a rovnou vědecky) potvrdil. Pokud byly testy prováděny poctivě, nezbývá mi nic jiného, než s Tebou souhlasit. A asi tedy ruším své tvrzení stylu „To je kravina!“

 2. Jen by mě zajímalo, jak zjistit rychlost varné konvice před nákupem. Každá totiž neohřívá stejně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *