PHP: magická funkce __toString() nemůže vyhazovat výjimky

Věděli jste to?

Bohužel o tomto faktu dokumentace dosti nepříjemně mlčí a tak jsem jednoho dne narazil.