Kupujeme si doménu

– „Mít tak svou vlastní doménu, co já bych za to dal!

– „Domén můžu mít kolik chci, je to brnkačka. Pošlu dvě kila, vyplním tyhle kraviny, a doména je za 3 minuty moje.

Dva protichůdné názory, dvě hlouposti.

Někteří nezkušení uživatelé internetu chápou způsob, jak získat vlastní doménu, jako vyčerpávající byrokratický úkon plný formulářů, běhání po úřadech a shánění razítek. Potom si však přečtou nějaký návod, jak se doména získává a okouzleni jejich náhlou dostupností si zmateně a zbrkle doménu(y) koupí.

Tento článek se zaměřuje výhradně na národní domény .CZ a práva a vztahy v České republice. Článek není návodem k registraci, ale poukazuje na časté chyby klientů a upozorňuje na nebezpečí a možné důsledky, které si nezkušený člověk nemusí vůbec uvědomovat.

Problémy domén

První nákup domény nezkušeného uživatele nebývá šťastný. Buď zvolí nevhodné jméno domény, využije služeb nekalého poskytovatele a nebo při registraci udělá chybu. Někdy je možné nápravu vykonat jednoduše, jindy může věc dojít až k soudům.

Název domény

Příklad: Jmenujete se Albert Angelovič a prodáváte housle Violino a klavíry Bosendorfer. Chcete si udělat mega mega reklamu na internetu. Doména, kterou si nejspíš zaregistrujete bude vypadat nejspíše nějak takto:

Krásná, že? Už to vidíte před sebou: lidé někde zahlédnou Vaši doménu a hned jim bude jasné kdo jste a co nabízíte. Doména co mluví sama za sebe, panečku!

Jenže lidé jsou líní a zapomínají. Všichni budou líní vaši adresu a krkolomná jména v ní opisovat. I když doménu lidi uvidí třeba na billboardu na ulici, kolik lidí si ji dokáže zapamatovat celou cestu domů? Dále hrozí riziko překlepů – uživatel si překlepu nevšimne a když uvidí „Stránka neexistuje“, půjde pryč. Navždy.

Ponaučení: Volte krátká výstižná jména. Sledujte, jak snadno se dá doména bezchybně přečíst. Zda ji lze snadno přeslabikovat a jak snadno se zapamatuje, případně naváže na mnemotechnickou pomůcku (např.: klaviry-u-alberta.cz je lepší než bosendorfer-aangelovic.cz).

Chyba při registraci

Registrace domény je velmi krátký proces. Vyplní se několik kolonek, pošlou se peníze. Začátečník může doménu mít do 3 minut.

Začátečníci přesně nechápu význam a důležitost některých údajů
Začátečníci přesně nechápou význam a důležitost některých údajů

Často však lidé nechápou, co některé položky ve formuláři přesně znamenají, nebo si neuvědomují důležitost vyplňovaných údajů a vyplňují nesmysly.

Pokud si kupujete doménu jen pro Váš dobrý pocit a vlastně ani nevíte co na ní bude, je to jedno. Pokud ale uvažujete – byť jen velmi velmi vzdáleně – že doménu využijete pro nějaký záměr, je kvalitní registrace jedním ze základních kamenů. Jedině tak předejdete možným problémům v budoucnu, až Vaše doména získá na hodnotě.

Velmi důležitý fakt je ten, že nezáleží na tom, jaké údaje máte u Vašeho registrátora (firma, u níž provádíte registraci domény), nebo v popisu faktury či platebního příkazu, kterým jste poplatek za doménu hradil. Jediné právoplatné údaje jsou zapsané v registru sdružení CZ.NIC. Tyto údaje jsou volně dostupné a lze je ověřit na stránkách sdružení.

Registrace vyplněním jednoho formuláře (+ zaplacení) je zrychlený postup. Skutečná registrace domény se skládá z několika částí (kontakty, NSSETy, ap.), a umožňujě některé pokročilejší funkce, než Vám může jednoduchá registrace nabídnout.

Při registraci domény pro skupinu lidí (která netvoří právnickou osobu) je možno registrovat doménu pouze na jednu fyzickou osobu.

Vždy a bez ohledu na další smlouvy platí, že držitel domény oprávněn s doménou nakládat zcela dle jeho uvážení. Manipulace s doménou držitel potvrzuje buď elektronicky, nebo písemně s notářsky ověřeným podpisem.

Ponaučení: Při registraci jednejte velmi rozvážně. Registrace je snadná, rychlá, ale zadané údaje jsou nezvratné a nelze je jen tak svévolně měnit a rušit. V případě nejasností se poraďte s podporou registrátora, nebo práci přenechte odborníkovi.

Problém registrátorů

Protože domény není dovoleno registrovat přímo u sdružení CZ.NIC, které domény centrálně spravuje, musíte používat registrátory – firmy, které Vám zprostředkují vaše požadavky na registraci a manipulaci s doménami.

Záludným kamenem pro registraci domén je způsob, kterým registrátoři odstiňují komplikované pozadí doménového registru. Velmi ve stručnosti popíšu jeden komplikovaný ale závažný problém:

Domény jsou registrovány na držitele pomocí tzv. cizích klíčů. Znamená to tedy, že v registru CZ.NIC je seznam domén a zcela zvlášť je seznam kontaktů (adresář plný dat, které vyplňujete při registraci). Každý kontakt má svůj identifikátor, podle kterého se dá v seznamu najít. Držitelem se stane ten, jehož identifikátor se zapíše k doméně.

Protože registrátoři potřebují pro fakturace udržovat také údaje držitele domény, vedou si vlastní seznam kontaktů. A aby byla registrace jednodušší, u kontaktů mají připsaný identifikátor kontaktu CZ.NICu, podle kterého pak při další registraci přivazují nové domény ke stávajícícm kontaktům. Problém může nastat, pokud v záznamech registrátora provedete změnu a následně registrujete jinou doménu, tato se naváže na záznamy CZ.NICu, kterých se ovšem změna nedotkla.

Poznámka: Toto jsou pro laika obtížně zjistitelné záludnosti. Pro manipulaci s doménami kontaktujte odborníka.

Článek je nadále doplňován a měněn. Připadná podobnost s jakýmikoliv osobami není náhodná.

Problémy poskytovatelů

Solidní poskytovatel Vám poskytne doklad, který jasně potvrzuje, že držitelem domény je kontakt, který nese Vaše iniciály a to úplně a bezchybně. Zejména záleží na jménu, adrese, identifikačním znaku (je to buď datum narození, IČ, číslo občanky ap.), názvu organizace (je-li vyplněno), a DIČ (je-li vyplněno). Takový doklad nemusí být písemný, ale postačuje výpis z registru sdružení CZ.NIC, který je volně dostupný na jejich internetových stránkách.

Je zcela mylné domnívat se, že držitelem domény je plátce. Doklad o zaplacení domény Vás nijak neopravňuje s touto doménou jakkoliv nakládat. Důvodem je, že zaplatit jakoukoliv doménu může naprosto kdokoliv a vždy ho to bude stát pouze do 300 Kč. Skutečná hodnota domény může vyšplhat mnohem výše, do milionů i miliard. Získat takovou doménu jen jejím uhrazením by bylo směšné.

Hodnota domény roste úměrně k tomu, jaké služby jsou na ni nabízeny a nakolik je mezi uživateli známa a vyhledávána.

Dodatek: Některé ukázky a příklady mohou zobrazovat nesmyslné a nepravdivé údaje. Cílem příkladů je však vyzdvihnout a zdůraznit konkrétní myšlenku článku i za cenu, že důraz bude přehnaný do exterému.